Konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych organizowany przez Civic Europe Idea Challenge – zyskaj do 35 000 euro na projekt.

Konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych organizowany przez Civic Europe Idea Challenge – zyskaj do 35 000 euro na projekt.

Szanowni Państwo
W imieniu Civic Europe Idea Challenge przekazujemy informację o nowej edycji konkursu grantowego dedykowanym organizacjom pozarządowym z małych miejscowości lub wsi.
Civic Europe Idea Challenge to program grantowy i rozwoju kompetencji realizowany w 12 krajach Europy jednocześnie (w tym w Polsce). Budżet konkursu to 700 000 euro – Jury konkursowe przyzna 20 grantów do 35 000 euro.
Warto zawalczyć o te środki, ponieważ zwycięskie organizacje otrzymają nie tylko granty, ale zostaną również zaproszone do międzynarodowej sieci wsparcia i rozwoju „The Circles of Change” Sieć ta oparta jest o trzy filary: społeczność, rozwój kompetencji, wizerunek.

Konkurs jest przeprowadzany w języku angielskim.

W konkursie grantowym, mogą wziąć, udział organizacje, których projekty:

  • WZMACNIAJĄ ZAANGAŻOWANIE OBYWATELSKIE NA POZIOMIE LOKALNYM
  • ANGAŻUJĄ W DIALOG
  • MAJĄ POZYTYWNY I TRWAŁY WPŁYW
  • LOKALIZACJA W MNIEJSZYCH MIASTACH LUB NA OBSZARACH WIEJSKICH

Termin zgłoszeń od 15 marca do 26 kwietnia 2021  do godziny 12:00
Rejestracja online – wymagana do zamieszczenie swojego pomysłu na „platformie pomysłów” organizatora.
Instrukcja rejestracji
Czas realizacji projektów: październik 2021 – listopad 2022

Jakich projektów nie można zrealizować z tych środków:

  • projektów, które mają na celu stworzenie „gotowych produktów” np. filmów, materiałów szkoleniowych, aplikacji, warsztatów, bez udziału podmiotów współpracujących i które nie mają wpływu na zacieśnianie więzi społecznych,
  • wydarzeń typu festiwale, wydarzeń rozrywkowych, sportowych  i wydarzeń  bez dłuższego, mierzalnego wpływu na lokalną społeczność,
  • badań,
  • budowy budynków, remontów/modernizacji,
  • komercyjnych pomysłów, produktów/projektów etc.,
  • wsparcie nie jest przeznaczone dla osób indywidualnych lub grup złożonych z osób indywidualnych.

WIĘCEJ INFORMACJI:
O kryteriach wyboru projektów i podmiotach uprawnionych do udziału w języku angielskim
Skrót informacji w języku polskim

Program realizują MitOst i Sofia Platform, a finansuje Stiftung Mercator.