Konkurs na zorganizowanie stoiska promocyjno-informacyjnego

Konkurs na zorganizowanie stoiska promocyjno-informacyjnego

Lokalna Grupa Działania "Kraina Nafty: ogłasza II konkurs na zorganizowanie stoiska promocyjno-informacyjnego podczas imprez promocyjnych, kulturalnych, sportowych i turystycznychaktywizujących społeczność lokalną w Gminach zrzeszonych w LGD, w tym przygotowanie regionalnych/tradycyjnych/lokalnych/ekologicznych produktów kulinarnych do degustacji.Szczegóły konkursu oraz wymagane dokumenty w załącznikach. 

 

Ogłoszenie o konkursie

Specyfikacja

Załącznik nr 1 – wzór oferty