Konkurs ZUS “Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy”

Konkurs ZUS “Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy”

Szanowni Państwo!
Informujemy, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza konkurs, w którym można otrzymać dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy.
Wnioski o dofinansowanie można składać od 1 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

Więcej informacji pod linkiem:
https://www.zus.pl/swiadczenia/prewencja-i-rehabilitacja/prewencja-wypadkowa/dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-2021.01