KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Szanowni Państwo,

LGD „Kraina Nafty” zaprasza do konsultacji Karty oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji, stanowiącej Załącznik Nr 1 do Lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Proponowana zmiana polega na zamianie wskaźnika produktu na wskaźnik rezultatu. Spowodowana jest koniecznością właściwego przyporządkowania wskaźników do kryterium:

Premiowanie projektów wpisujących się w co najmniej dwa wskaźniki produktu –> rezultatu określone w LSR

W związku z powyższym poddana pod konsultacje Karta przedstawia się następująco:

ikona_pdf Karta oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji – Zał. Nr 4 (PDF)

Uwagi dotyczące proponowanych zmian prosimy kierować e-mailowo na adres:
biuro@kraina-nafty.pl bądź telefonicznie: 725 999 721, (13) 44 07 043
do dnia 14.06.2016 r. do godz. 12:00.