KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Szanowni Państwo,

LGD „Kraina Nafty” zaprasza do konsultacji Kart oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji, stanowiących załączniki do procedury ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów.

Proponowane zmiany mają na celu doprecyzowanie kryteriów, celem usprawnienia procedury oceny i wyboru projektów przez Radę LGD.

Proponowane zmiany oznaczone są kolorem żółtym bądź przekreśleniem.

Uwagi dotyczące proponowanych zmian prosimy kierować e-mailowo na adres:
biuro@kraina-nafty.pl bądź telefonicznie: 725 995 723
do dnia 21.03.2017 r. do godz. 12:00.

Dziękujemy za aktywny udział w naszych konsultacjach.

Do pobrania:
zał. nr 1 Lokalne kryteria wyboru operacji – rozwijanie
zał. nr 2 Lokalne kryteria wyboru operacji – podejmowanie
zał. nr 3 Lokalne kryteria wyboru operacji – infrastruktura
zał. nr 4 Lokalne kryteria dla Grantów