Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo – mieszkańcy obszaru,

w związku z uzupełnieniami do złożonej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” zaprasza do konsultacji społecznych przygotowywanego dokumentu, w zakresie:

  • Metodologii dokonania analizy przyjęcia bądź odrzucenia wniosków z konsultacji – metodologia będzie częścią rozdziału III Partycypacyjny charakter LSR.
  • Plan Komunikacji z lokalną społecznością na lata 2024-2029.

Wnioski i uwagi należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kraina-nafty.pl lub złożyć do Biura LGD z siedzibą w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14 – na załączonym formularzu uwag  w terminie do 7.08.2023 r.

Dziękujemy za aktywne zaangażowanie w poszczególne etapy prac nad strategią oraz za wszelkie przesłane informacje.

Metodologia dokonania analizy przyjęcia bądź odrzucenia wniosków z konsultacji

Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata 2024-2029

Formularz_uwag-LGD-Kraina-Nafty