Kurs języka obcego

Kurs języka obcego

Szanowni Państwo, ZBLIŻA SIĘ KONIEC REKRUTACJI!!!
Podkarpacka Izba Gospodarcza, realizując projekt „Profesjonalizacja kadr branży turystycznej”, zaprasza do udziału w dofinansowanych szkoleniach.

W ramach projektu oferujemy:

1. KURS JĘZYKA BRANŻOWEGO:
angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański lub włoski (120h)
Kursy kończą się międzynarodowym egzaminem.

2. WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH :
– komunikacja werbalna i niewerbalna (8h)
– techniki sprzedaży (8h)
– obsługa klienta (8h)

Projekt skierowany jest do osób pracujących w branży turystycznej na terenie powiatów: krośnieńskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego lub miasta Krosna,
które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje.

Projektem objęte są osoby pracujące w podmiotach posiadających min. jeden z poniższych numerów PKD:
a) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.10.Z
b) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego pobytu 55.20.Z
c) Pola kempingowe i pola namiotowe 55.30.Z
d) Pozostałe zakwaterowania 55.90.Z
e) Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne 56.10.A
f) Ruchome placówki gastronomiczne 56.10.B
g) Przygotowanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) 56.21.Z; 56.29.Z
h) Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów Turystyki 79.11.A; 79.11.B; 79.12.Z;
i) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związanych 79.90.A; 79.90.B;
j) Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką 91.01.A; 91.01.B, 91.02.Z, 91.03.Z; 91.04.Z;
k) Działalność związana ze sportem 93.11.Z; 93.12.Z; 93.13.Z; 93.19.Z
l) Działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.21.Z; 93.29.Z

Regulamin projektu oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne w biurze projektu i na stronie www.profesjonalizacjakadr.pigkrosno.pl (zakładka DOKUMENTY DO POBRANIA).

Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie do 23.05.2014 r.

Uczestnik projektu ponosi jedynie 10% wartości szkolenia w wysokości 277,50 zł,
płatne w terminie do 4 dni roboczych od ogłoszenia listy rankingowej osób zakwalifikowanych do projektu.

BIURO PROJEKTU:
Podkarpacka Izba Gospodarcza,
ul. Tysiąclecia 3
38-400 Krosno

Koordynator projektu
Karolina Serwińska
k.serwinska@pigkrosno.pl,
tel.13 43 234 47