Latarnicy zapalą cyfrowe światło

Latarnicy zapalą cyfrowe światło

Ruszył projekt Polska Cyfrowa Równych Szans [PCRS], realizowany w ramach Projektu systemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu. To oddolna inicjatywa, mająca na celu wspieranie działania na rzecz podnoszenia kompetencji cyfrowych dorosłych Polaków na terenach wiejskich i w małych miasteczkach.

 

O potrzebie realizacji projektu świadczą jednoznacznie badania prowadzone przez socjologów. Wskazują one, iż blisko 10 milionów dorosłych w naszym kraju nie posiada podstawowych nawet umiejętności korzystania z Internetu i urządzeń informatycznych. To jedna z największych barier dla cywilizacyjnego rozwoju kraju i przyczyna wykluczenia z aktywnego i w pełni satysfakcjonującego życia zawodowego, społecznego i osobistego.

 

Problem wykluczenia cyfrowego dotyczy w głównej mierze Polaków po 50 roku życia. Szczególne dotknięci tym problemem są mieszkańcy gmin wiejskich naszego kraju.

"Polska Cyfrowa Równych Szans" zakłada, że do każdej polskiej gminy dotrą“Latarnicy”lokalni animatorzy edukacji cyfrowej, których zadaniem będzie pomoc mieszkańcom gmin wiejskich i małych miast w nabywaniu umiejętności korzystania z Internetu i różnych form komunikacji elektronicznej.

 

Dlaczego latarnicy?

Przyjęliśmy, bowiem metaforę latarni morskich i dowodzących nimi Latarników. Latarnia morska wskazuje drogę tym, którzy potrafią odczytywać wysyłane przez nią sygnały. Tak jak każdy żeglarz powinien korzystać z tych sygnałów, tak każdy Polak powinien potrafić korzystać z Internetu, sprzętu komputerowego, telefonów komórkowych i różnych urządzeń teleinformatycznych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, zwłaszcza aktywnych animatorów Lokalnych Grup Działaniado zaangażowania się w projekt w roli Latarników Polski Cyfrowej!

 

Latarnicy potrzebni są w szczególności w gminach wiejskich i małych miastach!

Poszukujemy osób otwartych na nowe wyzwania, cieszących się zaufaniem społecznym, gotowych podjąć się dzieła zachęcenia przedstawicieli generacji 50+ do zrobienia pierwszego kroku w Internecie. Projekt traktujemy, jako wyzwanie przede wszystkim dla lokalnych liderów, społeczników, pracowników bibliotek, animatorów kultury i wolontariuszy.

Latarnik Polski Cyfrowej będzie odpowiedzialny za realizację działań programu PCRS w swoim środowisku lokalnym: gminie, dzielnicy, osiedlu lub wsi. Działania te obejmować będą organizację spotkań promocyjnych i motywujących do korzystania z Internetu, szkoleń i innych, dobranych pod kątem uwarunkowań lokalnych form podnoszenia kompetencji cyfrowych dorosłych.

Latarnicy Polski Cyfrowej będą mogli uczestniczyć w szkoleniach, warsztatach i kursach trenerskich, które przygotowują do przyszłej pracy z pokoleniem 50 lat+. Podczas warsztatów poznają najnowsze metody pracy z ludźmi, otrzymają także specjalnie przygotowane materiały tj. podręczniki, poradniki, scenariusze edukacyjne.

Latarnicy PCRS otrzymają również Certyfikat Latarnika Polski Cyfrowej i będą posiadać dostęp do ogólnopolskiego portalu stworzonego i przeznaczonego wyłącznie dla nich. Aw nim: do bazy wiedzy, multimediów, poradników i tutoriali, a także forum dyskusji.

Program PCRS przewiduje także składanie wniosków przez Latarników w celu pozyskania dofinansowania na przeprowadzanie szkoleń na rzecz pokolenia 50+.
200 najciekawszych pomysłów na realizację działań w lokalnym środowisku zostanie wspartych grantem finansowym od stycznia 2013 roku do końca czerwca 2014.

Aby Latarnicy mogli działać skutecznie, konieczne jest wsparcie ze strony lokalnych partnerów pozarządowych. Mając to na uwadze zapraszamy Lokalne Grupy Działania do aktywnego włączenia się w realizację programu Polska Cyfrowa Równych Szans oraz wytypowanie spośród swoich członków kandydatów na Latarników Polski Cyfrowej.

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem kompetencji Latarnika Polski Cyfrowej zapraszamy do wypełnienia ankiety w serwisie : http://www.latarnik.mwi.pl lub w profilu: http://www.facebook.com/polskacyfrowa.Wszelkich informacji o projekcie udziela p. Michał Golemo ze Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” – koordynator działań Latarników  Polski Cyfrowej (+48 502 358 454  ).

 

Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”.

 

 

Poszukiwani Latarnicy Polski Cyfrowej!

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” (SMWI) wspólnie z Ministerstwem Administracji  i Cyfryzacji (MAC) rozpoczęło realizację największego w Polsce przedsięwzięcia na rzecz edukacji cyfrowej dorosłych Polaków  pn. Projekt systemowy – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu, w ramach którego działa projekt „Polska Cyfrowa Równych Szans”. MAC pomoże samorządom budować internetowe sieci szerokopasmowe a Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” poprowadzi projekt Latarników Polski Cyfrowej – animatorów wspierających pokolenie 50+ w cyfrowym świecie.

 

Jak zostać Latarnikiem Polski Cyfrowej?

 

Kluczowym elementem działań projektowych na rzecz cyfrowej edukacji Polaków, będzie zaproszenie do współpracy i przeszkolenie 2600 lokalnych animatorów działań wprowadzających w świat Internetu – nazwanych Latarnikami Polski Cyfrowej.

Uwaga: Latarnicy potrzebni są w szczególności w gminach wiejskich i małych miastach!

Przeszkoleni w ramach unikalnego programu trenerskiego Latarnicy prowadzić będą atrakcyjne działania uświadamiające i edukacyjne w swoich lokalnych środowiskach, korzystając ze wsparcia doradczego centrum kompetencji cyfrowych stworzonego w ramach Projektu. Otrzymają także bezpłatny dostęp do materiałów szkoleniowych, multimediów, biblioteki edukacji cyfrowej i wielu narzędzi pomocnych w organizowaniu zajęć z osobami z pokolenia 50+ w środowiskach wiejskich i małych miastach. Ponadto 200 z nich – zwycięzców w konkursie ogłoszonym w 2012 roku – otrzyma granty finansowe na realizację programu działań w swoim lokalnym środowisku w ciągu 18 miesięcy.

Poszukujemy osób otwartych na nowe wyzwania, cieszących się zaufaniem społecznym, gotowych podjąć się dzieła zachęcenia przedstawicieli generacji 50+ do zrobienia pierwszego kroku w Internecie. Projekt traktujemy, jako wyzwanie przede wszystkim dla lokalnych liderów, społeczników, pracowników bibliotek, animatorów kultury i wolontariuszy.

 

Latarnik Polski Cyfrowej powinien znaleźć się w każdej polskiej gminie!
Włącz się!

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem kompetencji Latarnika Polski Cyfrowej zapraszamy do wypełnienia ankiety w serwisie :http://www.latarnik.mwi.pl lub w profilu: http://www.facebook.com/polskacyfrowa.

 

Wszelkich informacji o projekcie udziela p. Michał Golemo ze Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” – koordynator działań Latarników  Polski Cyfrowej (+48 502 358 454  ).