LGD podpisały umowy

LGD podpisały umowy

IMG_082728 Lokalnych Grup Działania podpisało w urzędzie marszałkowskim umowy na realizację opracowanych przez siebie Lokalnych Strategii Rozwoju. W ramach programu LEADER na obszary wiejskie trafi ok. 240 mln zł. Będą nimi zarządzać LGD m.in. prowadząc nabór wniosków.

Podpisanie umów, dzięki którym na obszary wiejskie trafi ogromna suma pieniędzy to ważny moment. W ten sposób możemy wpływać na rozwój tych terenów, kierując się pomysłami i potrzebami ich mieszkańców – mówił rozpoczynając spotkanie członek zarządu Lucjan Kuźniar.

Umowy podpisało 28 Lokalnych Grup działania. 26 LGD – podpisało umowy finansowane z EFRROW (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich). Ich wartość to ok. 222 mln zł. 2 LGD – podpisały umowy finansowane z EFMR (Europejski Fundusz Morski i Rybacki). Wartość ok. 16 mln zł.

Podpisanie umów to bardzo ważny dla nas moment. Cieszy mnie szczególnie obecność grup rybackich. Obie obejmują teren Podkarpacia i Lubelszczyzny i to naprawdę budujące, że mamy do czynienia z taką współpracą międzywojewódzką – mówił Piotr Karnas, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Rola LGD znacznie wzrośnie w tej perspektywie. Wiąże się to z przeprowadzaniem naborów, wyborem projektów, podpisywaniem umów, udzielaniem kwoty wsparcia oraz sprawozdawczością i monitoringiem. Macie już państwo doświadczenie, poradzicie sobie i nie będzie z tym żadnych problemów – mówił Lucjan Kuźniar.

Jako pierwsze umowy podpisały LGD Kraina Nafty, „Roztocze” oraz „Dorzecze Wisłoka”. W imieniu Lokalnych Grup Działania głos zabrał Wiesław Ordon, prezes LGD Rybacka Puszcza Sandomierska.

Te umowy to szansa na rozwój naszych lokalnych społeczności. Cieszymy się, że je dzisiaj podpisujemy i że będą realizowane przez kolejne lata. Wiemy, że przyniosą oczekiwane efekty dla przedsiębiorców, samorządów i mieszkańców – mówił W. Ordon.

Budżet poszczególnych LGD jest zróżnicowany i zależy od liczby ludności zamieszkałej na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju. Kwota pomocy wynosi od blisko 6 mln zł  do ponad 13 mln zł.

Źródło: http://podkarpackie.pl/index.php/rolnictwo/4583-lgd-podpisaly-umowy