Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, w związku z zaistniałą sytuacją (zagrożenie COVID-19) podjęła decyzję o zamknięciu do odwołania Biura LGD.

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, w związku z zaistniałą sytuacją (zagrożenie COVID-19) podjęła decyzję o zamknięciu do odwołania Biura LGD.

Podjęcie tej decyzji jest podyktowane odpowiedzialnością i troską o zdrowie i bezpieczeństwo personelu Biura i potencjalnych Beneficjentów.

Informujemy, iż pracownicy Biura, będą w tym czasie pracować zdalnie, pozostają do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów i e-mailami: 725 999 721, promocja@kraina-nafty.pl
oraz Kierownik Biura Natalia Kuliga-Helnarska – tel. 725 995 723, 509 956 144; biuro@kraina-nafty.pl

Informacje nt. możliwości pozyskiwania środków będą udzielane w formie telefonicznej lub e-mailowej.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod podanymi wyżej telefonami.