Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju

 

 

Poniżej znajduje się do pobrania Lokalna Strategia Rozwoju. Jest to dokument opracowany przez Stowarzyszenie LGD Kraina Nafty i stanowi wytyczne dla wnioskodawców zamierzających ubiegać się o finansowanie z Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich.

 

Lokalna Strategia Rozwoju (13.12.2011r.)

Lokalna Strategia Rozwoju (26.01.2011r.)

Lokalna Strategia Rozwoju

 

 

Załączniki do Lokalnej Strategii Rozwoju:

 

Karta oceny zgodnosci operacji z LSR (26.01.2011r.)

Regulamin Rady (26.01.2011r.)

Szczegółowy opis procedury wyboru operacji (26.01.2011r.)

 

Doświadczenie członków LGD w realizacji projektów

Instrukcja dokonywania oceny operacji

Karta oceny zgodności według lokalnych kryteriów

Karta oceny zgodności operacji z LSR

Karty opisu stanowisk biura

Karta przyjęcia wniosku

Procedura naboru wniosków

Regulamin Rady

Wykaz spotkań informacyjnych

Zasady rekrutacji pracowników do biura LGD