MAPA EKOMUZEUM „BESKIDZKIE WĘDROWANIE”

MAPA EKOMUZEUM „BESKIDZKIE WĘDROWANIE”

Zadanie obejmuje opracowanie i druk mapy – format B-2 – prezentującej cały obszar objęty realizacją projektu. Na odwrocie map zamieszczone zostaną informacje turystyczne o atrakcjach i zabytkach obu Lokalnych Grup Działania.

Mapa do nabycia siedzibie biura LGD „Kraina Nafty”.