Marek Więch

Marek Więch

Marek Więch urodził się w 1957 r. w Domaradzu. Jest absolwentem Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. Rzeźbą zajmuje się od 1980 r. Swoją pasję odziedziczył po dziadku Mikołaju, uczestniku wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. i ojcu, którego rzeźby można zobaczyć w kilkunastu muzeach w Polsce.

Marek Więch rzeźbi w drewnie. W kręgu jego zainteresowań znajduje się kultura Małopolski, Podkarpacia i Łemków. Jego prace nawiązują do historii, tradycji religijnej i obrzędowej południowej Polski, jak również do motywów współczesnych.

Rzeźby Marka Więcha znajdują się w Muzeum Regionalnym w Jaśle oraz w Muzeum im. Adama Fastnachta w Brzozowie. Ponad 20 prac artysta przekazał nieodpłatnie do Zagrody Etnograficznej w Rogach. Marek Więch jest zdobywcą kilku wyróżnień w konkursach amatorskich twórców ludowych, m.in. w Przeglądzie Artystów Ludowych Wojewódzkiego Domu Kultury w Krośnie.