Miej wpływ na działania realizowane przez naszą LGD! Mieszkasz na naszym obszarze – wypełnij ankietę

Miej wpływ na działania realizowane przez naszą LGD! Mieszkasz na naszym obszarze – wypełnij ankietę

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu ankietowym dotyczącym ewaluacji końcowej (ex-post) Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022. Badania ankietowe skierowane są do mieszkańców obszaru LSR oraz beneficjantów poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.  Ankieta jest anonimowa, co oznacza, że nie gromadzimy żadnych danych, które mogą pozwolić na identyfikację osób ją wypełniających.

Ankieta dla mieszkańców dostępna jest TUTAJ