Mikropożyczki dla przedsiębiorców z województwa podkarpackiego z terenów wiejskich (wsie, miasta do 40 tys. mieszkańców)

Mikropożyczki dla przedsiębiorców z województwa podkarpackiego z terenów wiejskich (wsie, miasta do 40 tys. mieszkańców)

Szczegóły pod linkiem: http://fundacjawspomaganiawsi.pl/mikropozyczki/

Warunki udzielania pożyczek dla przedsiębiorców są następujące:

 • pożyczki udzielane są na finansowanie działalności gospodarczej (w rozumieniu “Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) na cele inwestycyjne i środki obrotowe,
 • dla osób prowadzących działalność gospodarczą krócej niż 12 miesięcy kwota pożyczki udzielana jest do 30 000 zł (na okres 36 miesięcy),
 • dla osób prowadzących działalność gospodarczą powyżej 12 miesięcy kwota pożyczki udzielana jest od 30 001 do 50 000 zł (na okres 48 miesięcy),
 • okres karencji w spłacie pożyczki nie może być dłuższy niż 2 miesiące licząc od daty podpisania umowy do dnia spłaty pierwszej raty;
 • oprocentowanie pożyczki wynosi od 2,61% do 5,61% w skali roku zgodnie z Regulaminem Udzielania Pożyczek.

Zabezpieczenie pożyczki stanowi:

 • poręczenie co najmniej jednej osoby fizycznej, ustanowione według przepisów prawa wekslowego;
 • weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez pożyczkobiorcę wraz z poręczeniem wekslowym wystawionym przez poręczycieli i potwierdzonym przez ich współmałżonków, z uwzględnieniem rozdzielności majątkowej;

Inne dopuszczone prawem formy zabezpieczenia pożyczek, w tym:

 • zastaw rejestrowy na pojazdach mechanicznych,
 • blokada środków na rachunku bankowym,
 • hipoteka na działkach niezabudowanych
 • notarialny akt dobrowolnego poddania się egzekucji

Zapraszamy obecnych i przyszłych przedsiębiorców z terenów wiejskich (wsie, miasta do 40 000 mieszkańców) do kontaktu z doradcami terenowymi Fundacji Wspomagania Wsi w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących programu.

Doradcy Terenowi:
Stanisław Garbaszewski
38-600 Lesko,
ul. Moniuszki 6
Filia: 38-500 Sanok,
ul. Kościuszki 37 (I piętro DH „Rolnik”)
tel.: 13 464 47 41
kom. 502 234 510
stanislaw.garbaszewski@interia.pl

Mariusz Grygiel
ul. Nawsie Brzosteckie 132a,
39-230 Brzostek
kom. 608 478 265
marel@pro.onet.pl

PROSPECT finanse S.C
Ewelina Łuc, Renata Schmidt
ul.Orłowicza 10, 37-500 Jarosław
tel. kom. 798660814, tel. kom. 602505768
prospect@onet.com.pl

Krzysztof Stańko
ul. Parkowa 1 oraz Rynek 1
37-530 Sieniawa
tel. kom. 667 524 873
e-mail: centrum.grosik@wp.pl

Janusz Jakubowski
Słabuszewice 71,
27-540 Lipnik
kom. 602 336 301 jjsan@kki.net.pl

Paweł Skwara
ul. Władysława Reymonta 39,
37-300 Leżajsk
kom. 692 603 665 pawelskwara@poczta.fm