„Młodzież z klasą – inicjatywa edukacyjna” – II tura rekrutacji!

„Młodzież z klasą – inicjatywa edukacyjna” – II tura rekrutacji!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”  ogłasza II turę rekrutacji do projektu „Młodzież z klasą – inicjatywa edukacyjna” realizowanego w ramachProgramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działanie 9.5 Oddolne Inicjatywy Edukacyjne na Obszarach Wiejskich.

 

Jeśli chcesz podnieść swoje kwalifikacje, mieszkasz na terenie Gminy Dukla i jesteś w wieku 18-25 lat zapraszamy Cię do projektu

„Młodzież z klasą – inicjatywa edukacyjna”

 

Możesz uczestniczyć w warsztatach:

– praktyczna nauka języka angielskiego – aż 60 godzin!

– komunikacja i kreatywność społeczna oraz na temat zasady równości płci,

– animator lokalnego środowiska,

– zakładanie stowarzyszeń na wsi,

– planowanie działalności i przygotowywanie projektów,

– fundraising,

– a także w wyjazdach studyjnych (jednodniowe wycieczki).

 

Zajęcia odbędą się w Dukli i prowadzone będą w ciekawy sposób przez wykwalifikowanych trenerów. Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w trakcie zajęć.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

NIE ZWLEKAJ!!! WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

NA TWOJE ZGŁOSZENIE CZEKAMY DO 30 CZERWCA.