„Młodzież z klasą – inicjatywa edukacyjna”

„Młodzież z klasą – inicjatywa edukacyjna”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” informuje, że rozpoczęła realizację projektu Młodzież z klasą – inicjatywa edukacyjna” w ramachProgramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działanie 9.5 Oddolne Inicjatywy Edukacyjne na Obszarach Wiejskich.

Projekt skierowany jest do młodzieży mieszkającej na terenie Gminy Dukla, w wieku od 18 do 25 lat.

Celem projektu jest przekazanie wiedzy jak skutecznie działać w środowisku lokalnym, jak zakładać i z powodzeniem prowadzić stowarzyszenie oraz jak pozyskiwać środki na działalność społeczną, zachęcić do samorealizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw.

Uczestnicy projektu będą mieli możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach:

  • komunikacja i kreatywność społeczna, zasady równości płci,
  • praktyczna nauka języka angielskiego,
  • animator lokalnego środowiska,
  • zakładanie stowarzyszeń na wsi,
  • planowanie działalności i przygotowywanie projektów,
  • fundraising,

oraz w wyjazdach studyjnych pn. „Dobre praktyki – edukacja i aktywizacja w środowisku wiejskim”. LGD zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.

Mamy nadzieję, iż projekt ten będzie cenną i ciekawą inicjatywą skierowaną do młodych ludzi z Gminy Dukla. Szczegółowe informacje oraz dokumenty zgłoszeniowe znajdują się na naszej stronie internetowej: www.kraina-nafty.pl w zakładce „Młodzież z klasą…”

 

NIE ZWLEKAJ!!!
WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
I

ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU