Nabór wniosków do programu dotacyjnego “Ojczysty – dodaj do ulubionych”

Nabór wniosków do programu dotacyjnego “Ojczysty – dodaj do ulubionych”

Szanowni Państwo.

 

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do programu dotacyjnego “Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Program realizowany jest wraz z kampanią społeczno-edukacyjną o tej samej nazwie jako część Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2014-2020.

 

 

Celem strategicznym programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz  doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.

 

Uprawnione do składania wniosków w programie są samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Informacje dotyczące programu oraz dokumenty do pobrania zamieszczane będą na stronie www.jezykojczysty.pl oraz na stronie www.nck.pl

 

Nabór wniosków odbywa się przez system EBOI https://esp.mkidn.gov.pl/

Formularze wniosków są już dostępne w systemie.

 

Nabór trwa do 9 maja 2014 roku.

 

 

 

Zachęcam do udziału.

 

Elżbieta Cieśla

 

Oddział współpracy z samorządami i organizacjami  

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

 

tel. 17-747 63-14

Szanowni Państwo.

 

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do programu dotacyjnego “Ojczysty – dodaj do ulubionych“. Program realizowany jest wraz z kampanią społeczno-edukacyjną o tej samej nazwie jako część Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2014-2020.

 

Celem strategicznym programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz  doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.

 

Uprawnione do składania wniosków w programie są samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Informacje dotyczące programu oraz dokumenty do pobrania zamieszczane będą na stronie www.jezykojczysty.pl oraz na stronie www.nck.pl

 

Nabór wniosków odbywa się przez system EBOI https://esp.mkidn.gov.pl/

Formularze wniosków są już dostępne w systemie.

 

Nabór trwa do 9 maja 2014 roku.

 

 

Zachęcam do udziału.

Elżbieta Cieśla

Oddział współpracy z samorządami i organizacjami  
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

tel. 17-747 63-14