Nabór wniosków w zakresie „Małych Projektów”

Nabór wniosków w zakresie „Małych Projektów”

Zarząd Województwa Podkarpackiego

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie
„Małych Projektów”,

tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3,
ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

 

za pośrednictwem

LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „KRAINA NAFTY”

działającej na terenie gmin:

Chorkówka, Dukla, Iwonicz – Zdrój, Jaśliska, Jedlicze, Miejsce Piastowe

 

                                                                                                                                                                                Termin składania wniosków:

                                                                                                                                                                Od  14  listopada 2011 r.  do  12  grudnia 2011 r.

 

w rozwinięciu szczegóły, załączniki i dokumenty

 

 
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY