NARZĘDZIA POMOCNICZE DO BIZNESPLANU

NARZĘDZIA POMOCNICZE DO BIZNESPLANU

ARiMR zamieściła narzędzie pomocnicze (plik .xlsx) do wypełniania biznesplanu w zakresie tabel finansowych: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, które umożliwi wyliczenia – ścieżki dostępu do ww. narzędzia:

1) “PREMIA”
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/BP_premie_a.xlsx

2) Rozwijanie działalności gospodarczej / Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna, kulturowa

http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/BP_inne.xlsx