Nasza LSR najlepsza w Województwie Podkarpackim!!!

Nasza LSR najlepsza w Województwie Podkarpackim!!!

I miejsce LGD „Kraina Nafty” w konkursie na wybór LSR.

W dniu 4 maja 2016 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zatwierdził listę ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

W naborze trwającym od 9 listopada do 30 grudnia 2015 r. zostało złożonych  28 Lokalnych Strategii Rozwoju, w  tym 2 współfinansowane z Funduszu Morskiego i Rybackiego.  Wszystkie złożone strategie zostały wybrane do finansowania.

Strategia opracowana przez LGD „Kraina Nafty” osiągnęła najwyższą liczbę punktów
i zajęła I miejsce. Ten wielki sukces to wynik ciężkiej pracy i zaangażowania zespołu opracowującego LSR, w składzie: Natalia Kuliga-Helnarska, Marlena Jakieła i Gabriela Liwacz.

Podziękowania kieruję także do przedstawicieli gmin wchodzących w skład LGD, współpracujących przy organizacji spotkań informacyjnych oraz zbieraniu materiałów na potrzeby strategii.

Tak doskonały wynik LGD jest sukcesem całej lokalnej społeczności – członków LGD, mieszkańców obszaru, przedsiębiorców, stowarzyszeń i innych grup działających na obszarze gmin: Chorkówka, Dukla, Iwonicz- Zdrój, Jaśliska, Jedlicze i Miejsce Piastowe angażujących się w pracę nad opracowaniem i realizacją LSR.

Niezwłocznie po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim, LGD „Kraina Nafty”  przystąpi do realizacji założeń i celów strategii, organizacji cyklu szkoleń i naborów wniosków, o czym będziemy Państwa informować m.in. za pośrednictwem strony internetowej. Budżet LSR na nowy okres programowania to ponad 11.000.000 zł, czeka nas więc sporo pracy i miejmy nadzieję, że kolejne osiągnięcia.

Już dziś zapraszamy do aktywnego zaangażowania w realizację LSR i wspólnej pracy na rzecz rozwoju naszego obszaru.

Janina Gołąbek
Prezes LGD „Kraina Nafty”

  1. Uchwała Nr 171/3536/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (JPG)
  2. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 171/3536/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (JPG)