Nauka i doswiadczenie dla biznesu

Nauka i doswiadczenie dla biznesu

Cel: Poprawa warunków rozwoju biznesu i kooperacji MSP z obszaru 3 regionów

objetych projektem, przyczyniajaca sie do rozwoju społeczno – gospodarczego.

 

Czas trwania projektu:

Projekt realizowany jest w okresie

od 1 marca 2012 roku do 31 sierpnia 2013 roku.

 

3 Regiony:

podregion krosniensko – przemyski;

obwód lwowski;

obwód grodzienski.

 

450 Przedsiębiorców z sektora MŚP:

włascicieli _rm;

osób zarzadzajacych;

pracowników przedsiebiorstw.

 

30 instytucji otoczenia biznesu:

uczelni;

stowarzyszen;

samorzadów;

innych organizacji.

 

Projekt zakłada:

 

– utworzenie 4 – jezycznego portalu wraz

– z transgraniczna baza współpracy przedsiebiorców,

– zawierajaca katalog ofert handlowych;

– przeprowadzenie analizy potencjału przedsiebiorczosci w 3 regionach;

– opracowanie praktycznego przewodnika rozwoju przedsiebiorczosci;

– przeprowadzenie seminariów dla przedsiebiorców i instytucji otoczenia biznesu;

– organizacje giełd współpracy przedsiebiorców z obszaru 3 regionów;

– organizacje wizyt studyjnych dla instytucji otoczenia biznesu.

 

 

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest

zalogowanie sie przedsiebiorców na portalu

internetowym www.cooperation-pl-by-ua.com

i opisanie przedmiotu prowadzonej działalnosci oraz

zakresu i formy pozadanej, przyszłej współpracy z partnerem zagranicznym.

 

 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.