Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr 6

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr 6

Szanowni Państwo,

 

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zapytania ofertowego nr 6/AU/2014  -wykonanie usługi polegającej na wykonaniu zdjęć oraz wirtualnego spaceru po gospodarstwach agroturystycznych z obszaru LGD „Kraina Nafty” , poniżej udzielamy następujących odpowiedzi:

 

1. Czy dysponują Państwo listą lokalizacji, które mają zostać sfotografowane i/lub sfilmowane w ramach zamówienia? Jeżeli nie, to bardzo proszę określić jakie będą orientacyjne odległości miedzy poszczególnymi miejscami wykonania zdjęć.

 

Nie dysponujemy listą gospodarstw agroturystycznych ponieważ na chwilę obecną trwa nabór uczestników projektu. 

Nie jesteśmy też w stanie dookreślić odległości. Na pewno będzie to obszar LGD „Kraina Nafty” tj. Gmina Chorkówka, Dukla, Iwonicz-Zdrój, Jaśliska, Jedlicze, Miejsce Piastowe.

 

2. Jaka dokładnie ma być ilość panoram sferycznych, panoram płaskich, zdjęć zwykłych, nagrań filmowych i time-laps? 

 

Proszę o podanie cen jednostkowych tzn.: cena netto/brutto za jedną panoramę, jeden film itp.

 

3. Jakiej długości mają być nagrania filmowe i time-laps? Czy mają być dodatkowo uzupełnione o podkład lektorski lub podkład dźwiękowy?

 

Długość filmu zależy od Państwa i od specyfiki agroturystyki. Można nagrać np. warsztaty edukacyjne w danym gospodarstwie lub atrakcje typu paintball. Podkład lektorski/dźwiękowy proszę wliczyć w koszty, a która z tych opcji zostanie wybrana zależy od specyfiki agroturystyki.

 

4. Czy opracowanie scenariuszy do nagrań wideo i time-laps leży w gestii Wykonawcy, czy Zamawiającego? 

 

Opracowanie scenariusza leży w gestii Wykonawcy.

 

5. W jakiej technice i w jakich formatach mają być wykonane wydruki 50 zdjęć. Czy zdjęcia będą eksponowane wewnątrz, czy na zewnątrz budynku?

 

Zdjęcia mają być wykorzystane w galerii LGD wewnątrz budynku – format pozostaje do określenia przez Wykonawcę – można założyć różne formaty tak aby powstała ciekawa galeria. 

 

6. Jaki jest termin realizacji usługi?

 

Termin realizacji usługi: max. do sierpnia br.

 

7. Czy oprócz ceny będą Państwo stosować jakieś inne kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty? 

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: cena 100%.

 

Magdalena Kilar

Koordynator projektu

LGD „Kraina Nafty”