Opis projektu

Opis projektu

Projekt pn. NAFTOWE DZIEDZICTWO będzie polegał na:

 

– Zebraniu materiałów historyczno-kulturowych (opowieści, pieśni, legendy, wiersze, gwara, dokumenty, zdjęcia itp. – 1 komplet), związanych z wydobyciem ropy naftowej na naszym obszarze,

– Zakupie przedmiotów związanych z eksploatacją i wykorzystywaniem ropy naftowej na obszarze LGD, na potrzeby przygotowania Mini Galerii Dziedzictwa Naftowego  w Biurze LGD „Kraina Nafty”

– Zakupie strojów łebaków na potrzeby przygotowania i zaprezentowania widowiska obrzędowego pn. “NAFTOWE DZIEDZICTWO”

– Opracowaniu i druku oferty promującej widowisko obrzędowe pn. “NAFTOWE DZIEDZICTWO”

– Zakupie materiałów promocyjno – informacyjnych –  roll up,  tablica promocyjno-informacyjna, plakatów oraz lamp naftowych

– promocji i udzielaniu informacji na temat realizowanego projektu – 2 ogłoszenia w mediach lokalnych, informacje z realizacji projektu na stronie internetowej LGD i partnera projektu. 

– Zorganizowaniu konkursu plastycznego skierowanego do dzieci i młodzieży pn. “NASZE NAFTOWE DZIEDZICTWO LOKALNE” celem popularyzacji działalności Muzeum w Bóbrce, popularyzacji działalności naukowej, patriotycznej i społecznej twórcy przemysłu naftowego- Ignacego Łukasiewicza oraz rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży. Dodatkowym atutem będzie integracja społeczeństwa ze środowiskiem lokalnym i dziedzictwem kulturowym regionu oraz wręczenie drobnych upominków dla uczestników tj. 20 pendriv-ów z logo LGD, Swiss Contribution i  Bundeslogo