POPW – oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia. Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne. Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP.

POPW – oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia. Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne. Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP.

Konkurs organizowany jest przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego. Celem konkursu Wdrażanie innowacji przez MŚP jest sfinansowanie wytworzenia innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, w szczególności poprzez wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP działające w ramach ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych.
Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • należące przynajmniej od 6 miesięcy do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego (min. 5 firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach, z co najmniej dwóch województw,
  w tym jedna z Polski Wschodniej), które działa co najmniej rok,
 • w trakcie 3 lat przed złożeniem wniosku osiągnęły przychody nie mniejsze niż 600 000 zł przynajmniej w jednym roku obrotowym.
  Dofinansowanie:
 • minimalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln PLN.,
 • maksymalna kwota dofinansowania udzielona jednemu wnioskodawcy na realizację jednego projektu wynosi 20 mln PLN.
  Wsparcie wyniesie maksymalnie:
 • do 70% na inwestycje,
 • do 85% w przypadku usług doradczych.

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły ekspertów RARR S.A. tel: 17 867 62 05