OSTATECZNE WYNIKI OCENY  biznesplanów w ramach III naboru Uczestników projektu „DOTACJE DLA MŁODYCH”

OSTATECZNE WYNIKI OCENY  biznesplanów w ramach III naboru Uczestników projektu „DOTACJE DLA MŁODYCH”

Aktualność – 07.07.2022 r.

OSTATECZNE WYNIKI OCENY  biznesplanów w ramach III naboru Uczestników projektu „DOTACJE DLA MŁODYCH”, realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

III NABÓR BP ostateczne wyniki oceny merytorycznej

III NABÓR BP ostateczne wyniki oceny merytorycznej – LISTA REZERWOWA