Ostateczne wyniki oceny Biznesplanów w ramach projektu “Dotacje dla młodych”

Ostateczne wyniki oceny Biznesplanów w ramach projektu “Dotacje dla młodych”

Szanowni Państwo,

przedstawiamy OSTATECZNE WYNIKI OCENY  biznesplanów w ramach I i II naboru Uczestników projektu „DOTACJE DLA MŁODYCH”, realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

I NABÓR:

I NABÓR BP ostateczne wyniki oceny merytorycznej – ocena pozytywna

I NABÓR BP ostateczne wyniki oceny merytorycznej – ocena negatywna

 

 

II NABÓR:

II NABÓR BP ostateczne wyniki oceny merytorycznej – ocena pozytywna

II NABÓR BP ostateczne wyniki oceny merytorycznej – ocena negatywna