Ostateczne wyniki oceny merytorycznej biznesplanów – II nabór