Otwarcie Ścieżki Przyrodniczo-Historycznej Wietrzno Grodzisko