Otwarcie siłowni plenerowej w Dukli

Otwarcie siłowni plenerowej w Dukli

W dniu 25 maja br. miało miejsce symboliczne otwarcie siłowni plenerowej w Dukli, powstałej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, objętego PROW na lata 2014-2020.

Siłownia jest jednym z efektów projektu współpracy pn. „Sieć Infrastruktury Rekreacyjnej”, realizowanego z trzema partnerami: Stowarzyszeniem pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja, Czarnorzecko-Strzyżowską Lokalną Grupą Działania oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.

W uroczystym otwarciu wzięli udział m.in.: Z-ca Burmistrza Dukli Pan Łukasz Piróg, Sekretarz Pani Halina Cycak, Radny Rady Miejskiej Pan Bogusław Karkoszka, Dyrektor GOSiRu Pan Michał Szopa, Przewodnicząca Rady LGD Pani Krystyna Boczar-Różewicz, Kierownik Biura LGD Liwocz Pan Wojciech Kos oraz pracownicy Biura LGD, pracownicy Urzędu Gminy w Dukli oraz okoliczni mieszkańcy.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali wspólnie Wiceprezes Zarządu LGD Pan Stanisław Chochołek oraz Zastępca Burmistrza.

Następnie odbyła się prezentacja urządzeń oraz wspólny trening wraz z informacją od profesjonalnych trenerów, jak korzystać z siłowni, jakie ćwiczenia możemy wykonywać na poszczególnych urządzeniach, a także wykład na temat zalet uprawiania sportu na świeżym powietrzu.

Na wszystkich uczestników wydarzenia czekały niespodzianki – gadżety promocyjne, w tym bidony, przygotowane przez Biuro LGD oraz poczęstunek.

W ramach wspomnianego projektu, opiewającego na ponad 400 tysięcy złotych, powstały 24 siłownie plenerowe, po jednej na obszarze każdej z gmin parterów projektu. Na obszarze naszej lokalnej grupy powstało 6 nowych siłowni plenerowych (po jednej w każdej gminie).

Celem projektu była poprawa jakości życia, aktywizacja mieszkańców, podniesienie atrakcyjności obszaru oraz rozwój współpracy między parterami, a także umożliwienie mieszkańcom i turystom aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu.

W krótkim przemówieniu Wiceprezes Stanisław Chochołek, podziękował włodarzom gmin oraz pracownikom za zaangażowanie i pomoc przy realizacji tych inwestycji oraz w szczególności, przedstawicielom Gminy Dukla, za przygotowanie otwarcia. Liczymy, iż otoczą Państwo opieką powstałe obiekty. Jest to naszym zdaniem zalążek do większej i bardziej rozwiniętej infrastruktury rekreacyjnej, co w przyszłości zostanie wykorzystane.

Mamy nadzieję że powstałe obiekty będą służyć mieszkańcom i turystom.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia.


LGD „Kraina Nafty”

 

Fotorelacja