PODSUMOWANIE PROJEKTU PN. „FESTIWAL SERWATKOWYCH SMAKÓW I LOKALNYCH TRADYCJI”

PODSUMOWANIE PROJEKTU PN. „FESTIWAL SERWATKOWYCH SMAKÓW I LOKALNYCH TRADYCJI”

 

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” w okresie od IV do VIII 2013 r. realizowała projekt pn. „Festiwal serwatkowych smaków i lokalnych tradycji”, współfinansowany ze środków FUNDUSZU PROMOCJI PRODUKTU REGIONALNEGO/ TRADYCYJNEGO /EKOLOGICZNEGO – NGO, JST, w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

Celem ogólnym projektu było:wsparcie, promocja i popularyzacja produktów lokalnych i tradycyjnych, w tym przede wszystkim z wykorzystaniem serwatki oraz lokalnej twórczości i lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację cyklu imprez pn. FESTIWAL SERWATKOWYCH SMAKÓW I LOKALNYCH TRADYCJI.

 

Budżet projektu

22 000,00 zł.

Dotacja z FPPRTEN

19 800,00 zł.

Środki własne

2 200,00 zł.

 

W ramach projektu zorganizowano:

– seminarium dotyczące produktów lokalnych i tradycyjnych oraz z wykorzystaniem serwatki,

– cykl 3 imprez pn.FESTIWAL SERWATKOWYCH SMAKÓW I LOKALNYCH TRADYCJI, których celem było pobudzenie aktywności społeczności lokalnej w zakresie możliwości wykorzystywania serwatki
i lokalnych produktów do promocji regionu i kultywowania tradycji,

– oraz przeprowadzono kampanię promocyjno –informacyjną projektu.

 

Podczas imprez promowane były produkty lokalne i tradycyjne oraz SERWATKOWE SMAKI – przygotowane przez członków klastra „Serwatkowa Kraina”, były to serwatka, sery kozie, tradycyjne, ekologiczne wędliny, pieczywo i ciasteczka na serwatce, tradycyjne miody, można było także degustować potrawy kuchni regionalnej przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich z obszaru LGD „Kraina Nafty”.

 

Imprezom towarzyszyły prezentacje i warsztaty rękodzieła ludowego oraz występy zespołów ludowych. Imprezy były doskonałą okazją do promocji regionu i kultywowania tradycji.

 

Składamy podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji imprez i brali w nich udział, dziękujemy Kołom Gospodyń Wiejskich za pracę włożoną przy przygotowaniu wszystkich prezentowanych smakołyków, dziękujemy zespołom za przepiękne występy i twórcom za poświęcony czas i chęć współpracy.