PODSUMOWANIE PROJEKTU PN. „INFORMACJI NIGDY ZA WIELE – kampania społeczna”.

PODSUMOWANIE PROJEKTU PN. „INFORMACJI NIGDY ZA WIELE – kampania społeczna”.

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” w okresie od V do VII 2013 r. realizowała projekt pn. „INFORMACJI NIGDY ZA WIELE – kampania społeczna”, współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami  członkowskimi Unii Europejskiej poprzez projekt “Alpy Karpatom “, realizowany przez Fundację Karpacką – Polska.

Celem ogólnym projektu było  wzbogacenie oferty turystycznej obszaru LGD „Kraina Nafty” poprzez zakup nośników ekspozycyjnych z wizytówkami informującymi o specyfice i atrakcyjności turystycznej obszaru.

Budżet projektu  (Całkowite koszty kwalifikowalne) wynosił  25 341,94 PLN

Dotacja (Kwota wnioskowanego dofinansowania) –  21 000,00 PLN

Środki własne   4 341,94 PLN

W ramach projektu:

  • Utworzono  zakładkę na stronie www.kraina-nafty.pl poświęconą realizowanemu projektowi i Szwajcarsko-Polskiemu Programowi  Współpracy;
  •  Opracowano materiały promocyjno-informacyjne tj. ulotki, tabliczki i prezentację multimedialną;
  • Opracowano treści wizytówek o specyfice i atrakcyjności turystycznej obszaru;
  • Zakupiono 7 nośników ekspozycyjnych, 40 wzorów wizytówek informacyjnych (10 tys. sztuk każdego ze wzorów);
  • Dostarczono  6 nośników wraz z wizytówkami do gmin, będących partnerami projektu;
  • Zorganizowano „Dni Otwarte w LGD” dla ogółu społeczności na temat funkcjonowania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz korzyści płynących ze wsparcia udzielonego w ramach projektu.