Podsumowanie projektu

Podsumowanie projektu

Mikroprojekt „Agroturystyka w uzdrowiskach” realizowany przy współpracy trzech partnerów:

– Agencja Rozwoju Lokalnego Drohobyczyzny (Ukraina) – Lider Projektu
– Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” (Miejsce Piastowe) – Partner 1
– Fundacja Rozwoju Lokalnego INTEGRACJA (Dźwiniacz Dolny) – Partner 2.

Mikroprojekt był realizowany w ramach projektu parasolowego pn. „Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.

Liderem projektu parasolowego jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” z siedzibą w Rzeszowie.

Celem projektu była profesjonalizacja obsługi turystów i pensjonariuszy.

Działania projektu:

1. Cykl seminariów i szkoleń dla właścicieli agroturystyk – wprowadzających
w zagadnienie agroturystyki w uzdrowiskach oraz mających na celu profesjonalizację usług gospodarstw agroturystycznych;
2. Opracowanie Diagnozy stanu – analizy koniecznych zmian pod katem zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności obszaru;
3. „Gospodarstwo agroturystyczne z pomysłem” – indywidualne wsparcie eksperta – spośród zgłoszonych gospodarstw agroturystycznych wyłonione zostaną gospodarstwa, które wspólnie z moderatorami (ekspertami zewnętrznymi) podejmą się próby wprowadzenia zmian w swoich obiektach, dążąc do zwiększenia efektywność funkcjonowania gospodarstwa;
4. Warsztaty kulinarne – zdrowa żywność, smacznie i ekologicznie – każde z gospodarstw będzie miało okazję wypracować swoją własną potrawę;
5. Agroturystyczny serwis informacyjny – e-KrainaNafty.pl – połączony z bazami ofert
i atrakcji turystycznych;
6. Wirtualny spacer po wybranych agroturystykach.

Rezultaty:

– przeszkolenie 10 przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych po stronie polskiej i 10 po stronie ukraińskiej;
– Opracowanie Diagnozy stanu – analizy koniecznych zmian pod katem zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności obszaru;
– Agroturystyczny serwis informacyjny – http://e-kraina-nafty.pl – połączony z bazami ofert i atrakcji turystycznych;

Obszar LGD „Kraina Nafty” jest bardzo atrakcyjny pod względem kulturowym, historycznym i geograficznym. Mamy nadzieję, że działania ujęte w projekcie pozwoliły ukazać to co najcenniejsze na naszym terenie oraz na obszarach naszych partnerów.