PODSUMOWANIE SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH DOT. PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PODSUMOWANIE SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH DOT. PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że dobiegł końca cykl spotkań informacyjnych dotyczących możliwości pozyskania środków „PREMII” na podejmowanie działalności gospodarczej w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, organizowanych przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Nafty”.

Spotkania odbywały się w terminach od 26 lipca do 4 sierpnia 2016 r., w każdej z 6 gmin naszego obszaru tj.: Chorkówka, Dukla, Jaśliska, Jedlicze, Iwonicz Zdrój, Miejsce Piastowe. Wzięło w nich udział ponad 100 mieszkańców – potencjalnych nowych przedsiębiorców, których zapoznano z ogólnymi warunkami, formą i wysokością przyznania pomocy, a także wzorami formularzy i wniosków.
Pula środków w ramach I Naboru na podejmowanie działalności gospodarczej wynosi 1,5 mln zł. Kwota pomocy w ramach jednej operacji to 100 tys. zł, a wysokość dofinansowania wynosi 100 % kosztów kwalifikowanych.

Szczegółowych informacje na temat naborów oraz warunków składania wniosków udzielają pracownicy biura LGD „Kraina Nafty”.