PODSUMOWANIE PRAC NAD LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU

PODSUMOWANIE PRAC NAD LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU

Szanowni Państwo!

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” z końcem 2015 r. zakończyła prace nad opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-20, w styczniu br. podczas Walnego Zebrania Członków, dokonano zamian niezbędnych do pozytywnej oceny formalnej. Aktualnie złożona LSR przekazana została do oceny merytorycznej.

Prace nad LSR obejmowały:

  • cykl 15 spotkań na obszarze wszystkich gmin wchodzących w skład LGD, w których uczestniczyło ponad 200 osób,
  • badania ankietowe – łącznie ok. 300 ankietowanych,
  • konsultacje społeczne za pośrednictwem strony internetowej,
  • konsultacje w Biurze LGD.

Zarząd LGD oraz Pracownicy Biura, składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom, członkom LGD, lokalnym liderom, mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego, którzy z dużym zaangażowaniem włączyli się w prace nad przygotowywaniem i opracowywaniem strategii, uczestniczyli w spotkaniach, badaniach ankietowych i prowadzonych konsultacjach.

Dziękujemy za trafne uwagi oraz głosy wsparcia.

Liczymy, że wspólnie opracowana Strategia zostanie dobrze oceniona przez ekspertów, czego efektem będzie realizowanie zaplanowanych inicjatyw, będących szansą rozwoju naszego obszaru.

Do pobrania: