PONOWNE ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZORGANIZOWANIE STOISKA

PONOWNE ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZORGANIZOWANIE STOISKA

Szanowni Państwo!
W związku z brakiem ofert na organizację stoiska promującego dziedzictwo kulturowe i produkty lokalne obszaru LGD „Kraina Nafty” z Gminy Miejsce Piastowe ponawiamy zapytanie. Skierowane jest ono do organizacji pozarządowych, KGW i Gminnego Ośrodka Kultury działających na obszarze gminy Miejsce Piastowe. Zapraszamy do składania ofert na realizację tego zadania.

Termin składania ofert od 08.07.2021 r. do 15.07.2021 r. godziny 15:30. Liczy się data wpływu oferty do Biura LGD.

Poniżej: