Posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków w ramach naboru nr 1/2021 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków w ramach naboru nr 1/2021 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Szanowni Państwo, 

w ramach naboru  nr 1/2021 w zakresie rozwoju infrastruktury do Biura LGD, wpłynęło 8 wniosków o przyznanie pomocy. W dniu 28 grudnia 2021 r. od godz.: 8:00 odbędzie się posiedzenie Rady dotyczące oceny wyżej wymienionych wniosków.

W przypadku konieczności przedłużenia posiedzenia Rady informacja na ten temat pojawi się na naszej stronie.

Poniżej prezentujemy wyniki oceny wniosków w ramach wyżej wymienionego naboru.

pdfLista operacji zgodnych z LSR

pdf Lista operacji wybranych do dofinansowania

pdf Protokół z posiedzenia Rady “LGD Kraina Nafty”

Wyniki procedury odwoławczej:

pdfUchwała nr XXXIX/159/22 z dnia 24.01.2022 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXVIII/156/22 z dnia 28.12.2021 r.

pdf Protokół z posiedzenia Rady dot. rozpatrzenia protestu