Posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków w ramach naboru nr 1/2023 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków w ramach naboru nr 1/2023 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w ramach naboru w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, do Biura LGD „Kraina Nafty” wpłynęło 6 wniosków o przyznanie pomocy.

W dniu 28 marca 2023 r. o godz. 8:00 odbędzie się posiedzenie Rady dotyczące oceny w/w wniosków.