Posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków w ramach naboru nr 6/2019 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

Posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków w ramach naboru nr 6/2019 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

Szanowni Państwo, informujemy, iż w ramach naboru w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej, do Biura LGD „Kraina Nafty” wpłynęło 10 wniosków o przyznanie pomocy.

W dniu 15 października 2019 r. o godz. 8:00 odbędzie się posiedzenie Rady dotyczące oceny w/w wniosków.


Aktualizacja z dnia 21 kwietnia 2020 r.

Informujemy iż w dniu 24 kwietnia w Biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady dotyczące procedury odwoławczej – ponowna ocena w związku ze skargą do WSA – w ramach naboru nr 6/2019.


Aktualizacja z dnia 2 grudnia 2019 r.

Informujemy iż w dniu 5 grudnia w Biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady dotyczące procedury odwoławczej – ponowna ocena – w ramach naboru nr 6/2019.


Aktualizacja z dnia 04 listopada 2019 r.

Informujemy iż w dniu 7 listopada w Biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady dotyczące procedury odwoławczej w ramach naboru nr 6/2019.


Aktualizacja z dnia 15 października 2019 r.

Informujemy, że w związku z trwającą oceną wniosków kolejny termin posiedzenia wyznaczony został na dzień 16 października 2019 r.