Posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków w ramach naboru nr 7/2019 w zakresie Podejmowania Działalności Gospodarczej

Posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków w ramach naboru nr 7/2019 w zakresie Podejmowania Działalności Gospodarczej

Szanowni Państwo, informujemy, iż w ramach naboru w zakresie Podejmowania Działalności Gospodarczej do Biura LGD „Kraina Nafty” wpłynęło 16 wniosków o przyznanie pomocy.

W dniach 27-28 listopada 2019 r. od godz. 8:00 odbędzie się posiedzenie Rady dotyczące oceny w/w wniosków.