Posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków w ramach naboru nr 9/2020 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej oraz w ramach naboru 10/2020 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

Posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków w ramach naboru nr 9/2020 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej oraz w ramach naboru 10/2020 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

Szanowni Państwo, informujemy, iż:
– w ramach naboru 9/2020 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej, do Biura LGD „Kraina Nafty” wpłynęło 9 wniosków o przyznanie pomocy,
– w ramach naboru 10/2020 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej do Biura LGD „Kraina Nafty” wpłynął 1 wniosek o przyznanie pomocy.

W dniu 30 listopada 2020 r. o godz.: 8:00 odbędzie się posiedzenie Rady dotyczące oceny wyżej wymienionych wniosków.

Aktualizacja z dnia 30.11.2020 r.
Posiedzenia Rady zostało przedłużone na dzień 1.12.2020 r. na godz. 11.30