Posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków

Posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków

Szanowni Państwo,

w ramach naboru na Podejmowanie działalności gospodarczej do Biura LGD „Kraina Nafty” wpłynęło 25 Wniosków o przyznanie pomocy. Dziękujemy za tak duże zainteresowanie. Niestety z uwagi na ograniczony budżet naboru tj. 900 000 zł do dofinansowania zostanie zakwalifikowanych tylko 9 najlepszych wniosków.

Posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków w ramach w/w naboru odbędzie się w dniach 14 – 15 grudnia 2017 r.

Kolejne posiedzenie Rady LGD odbędzie się w dniu 20 grudnia 2017 r.