Potrzeba realizacji projektu

Potrzeba realizacji projektu

Obszar, na którym działa LGD wyróżnia występująca na całym terenie ropa naftowa, która od drugiej połowy XIX wieku przyczyniła się do znacznej promocji i rozwoju tych ziem. Z tego też powodu LGD przyjęła wdzięcznie brzmiącą nazwę „Kraina Nafty”. Nazwę historycznie i kulturowo uzasadnioną – uboga niegdyś Galicja zaczęła się znacznie bogacić na rozwoju przemysłu naftowego. Obok pierwszej kopalni w Bóbrce powstały kolejne w okolicznych miejscowościach co spowodowało wzrost techniki wiertniczej, aż do 1896 r. kiedy to odkryto złoża borysławskie i znaczną część ruchu naftowego przeniesiono na wschód…

Ropa naftowa stanowi atrakcję turystyczną naszego obszaru – jest tzw. produktem lokalnym, na którym chcemy zbudować markę LGD.

Współpracując z Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego pragniemy zachować lokalne dziedzictwo kulturowe związane z wydobyciem ropy naftowej w „Krainie Nafty”.