PREMIE NA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PREMIE NA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” rozpoczyna cykl spotkań informacyjnych dla mieszkańców obszaru ( tj. gmin Chorkówka, Dukla, Iwonicz-Zdrój, Jaśliska, Jedlicze i Miejsce Piastowe), których celem jest zapoznanie z podstawowymi warunkami i zasadami ubiegania się o środki finansowe w ramach zbliżającego się naboru na PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

By umożliwić Państwu udział w spotkaniach, będą one organizowane w każdej z gmin naszego obszaru.

Harmonogram spotkań

Cykl spotkań informacyjnych współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ulotka informacyjna