Projekt pn. Ekomuzeum Beskidu Niskiego

Projekt pn. Ekomuzeum Beskidu Niskiego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” informuje, że rozpoczęła realizację projektu  pn. Ekomuzeum Beskidu Niskiego w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Projekt realizowany jest przy współpracy Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Wisłoka”, a jego głównym celem jest podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD „Dorzecze Wisłoka” i LGD „Kraina Nafty” oraz zwiększenie wiedzy mieszkańców na temat zasobów lokalnego dziedzictwa w okresie od marca do września 2013 r., poprzez utworzenie Ekomuzeum.

Projekt polega na:

 • zorganizowaniu spotkania informacyjnego,
 • zorganizowaniu szkoleń dla mieszkańców i lokalnych liderów z obszaru LGD „Kraina Nafty” oraz Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Wisłoka” – prowadzących punkty


Ekomuzeum – w celu zdobycia wiedzy na temat zasad funkcjonowania ekomuzeum i wypracowania koncepcji ekomuzeum na ich terenie;

 • utworzeniu grupy inicjatywnej i wypracowaniu wspólnej koncepcji funkcjonowania ekomuzeum;
 • wydaniu materiałów kartograficznych odzwierciedlających granice terytorialne ekomuzeum i charakterystyczne dla danego obszaru punkty przyciągające turystów;
 • wykonaniu tablic z mapą ekomuzeum i krótkim opisem;
 • wykonaniu wirtualnego spaceru, czyli sieci punktów z obu LGD przedstawionych w sposób dynamiczny/obrazowy dzięki wykorzystaniu nowych technologii i umieszczenie go na stronie internetowej poświęconej ekomuzeum;
 • zorganizowaniu szkolenia dla  9 przewodników – interpretatorów dziedzictwa historyczno-kulturowo-przyrodniczego;
 • opracowaniu loga i hasła promującego Ekomuzeum,
 • opracowaniu i wydrukowaniu 3 rodzajów folderów informacyjnych ukazujących przyrodę, atrakcje turystyczne i punkty ekomuzeum obu LGD;
 • zorganizowaniu imprezy promocyjno–kulturalna pn. „Dni Otwarte w Ekomuzeum Beskidu Niskiego”;
 • stworzeniu strony internetowej Ekomuzeum Beskidu Niskiego;
 • zorganizowaniu wizyt studyjnych;
 • i przygotowaniu gotowej oferty Ekomuzeum dla sanatoriów, szkół, dzieci, młodzieży, turystów aktywnych, przyrodników, miłośników zabytków i nie tylko…

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na naszej stronie internetowej: www.kraina-nafty.pl w zakładce „Ekomuzeum Beskidu Niskiego”