Promocja projektu

Promocja projektu

Planowany do realizacji projekt zakłada współfinansowanie z Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego – NGO, JST (FPPRTEN) w ramach projektu pn. „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy”.

LGD zobowiązuje się prowadzić działania promocyjne, tj. na zakupionych rekwizytach, przedmiotach i dokumentach umieszczone zostaną informacje, zawierające: logo  Swiss Contribution, Bundeslogo oraz informację o współfinansowaniu przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.