PROWadzimy na starcie – film promocyjny o efektach działalności lokalnych grup działania z Województwa Podkarpackiego

PROWadzimy na starcie – film promocyjny o efektach działalności lokalnych grup działania z Województwa Podkarpackiego