PRZYPOMNIENIE O SKŁADKACH CZŁONKOWSKICH ZA 2017 rok

PRZYPOMNIENIE O SKŁADKACH CZŁONKOWSKICH ZA 2017 rok

Przypominamy, że do 31 marca 2017 r. należy  uregulować składkę członkowską za 2017 rok.
Wysokość składki członkowskiej określa Uchwała nr 11/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Kraina Nafty” z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości składek członkowskich.

Nr konta bankowego: PBS SA o /Miejsce Piastowe 79 8642 1041 2006 4009 4065 0002