PRZYPOMNIENIE

PRZYPOMNIENIE

Szanowni Państwo,
LGD “Kraina Nafty” przypomina o obowiązku uregulowania składek członkowskich w terminie Statutowym do dnia 31 marca!
W załączeniu Uchwała WZC określającą wysokość składek.(PDF)

Jednocześnie informujemy,że w przypadku nieuregulowania składek  członkowskich na podstawie § 10 pkt. 3 pod pkt. c Statutu Stowarzyszenia  LGD “Kraina Nafty”,  Zarządowi LGD przysługuje prawo wykluczenia członka za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez co najmniej 3 m-ce od  dnia wymagalności.

Nr konta: PBS o/Miejsce Piastowe 79 8642 1041 2006 4009 4065 0002