Publikacja dotycząca projektów współpracy zrealizowanych w ramach PROW 2014-2020

Publikacja dotycząca projektów współpracy zrealizowanych w ramach PROW 2014-2020

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z publikacją dotyczącą projektów współpracy zrealizowanych w ramach PROW 2014-2020, w tym również przez naszą Lokalną Grupę Działania “Kraina Nafty”. Publikacja jest efektem otrzymanych zgłoszeń w „Konkursie na projekty współpracy” organizowanym przez JC KSOW w II półroczu 2020 roku. Przekazane materiały zgłoszeniowe zostały opracowane w formie publikacji pt. „Razem, lepiej, ciekawiej. Trzydzieści dwie opowieści o wspólnocie”, przez Roberta Siewiorka.

Obecnie niniejsza broszura dostępna jest w wersji elektronicznej, niemniej jednak planowane jest wydrukowanie książki przez KSOW w najbliższej przyszłości.

Celem publikacji jest m.in. uświadomienie szerokiej opinii publicznej, jak wiele interesujących i różnorodnych działań można realizować na obszarach wiejskich przy współpracy z lokalną grupą działania.
Zapraszamy do lektury broszury, na portalu KSOW pod linkiem: http://ksow.pl/aktualnosc/razem-lepiej-ciekawiej-trzydziesci-dwie-opowiesci-o-wspolnocie-poznaj-najnowsza-publikacje-ksow

Plik do pobrania – Broszura Razem lepiej